Törneby Stödboende ligger i Kalleguta ungefär 4 km utanför Köpingsvik och ca 8 km från Borgholms centrum på Öland i Borgholms kommun. Hemmet ligger i en naturskön miljö med många möjligheter till utflykter i en avstressande omgivning. Boende i hemtrevlig miljö.

 

De kristna värderingarna är basen i sättet att arbeta. Målet är att ge hjälp till hela människan, att få social kompetens och hjälp att fungera i det vardagliga livet. Det är inget krav på ett kristet ställningstagande för att komma till boendet, enda kravet är att den som söker är positiv till att delta i boendets program.

 

Stödboendet vill erbjuda en vistelse som är individanpassad och utformad för att på bästa sätt möjliggöra en förändringsprocess. Boendestödjarens uppgift är bl.a att motivera klienten till förändring av beteende, gamla invanda mönster och att få klienten att våga se sig själv samt omgivningen med nya ögon

 

Fördelar med stödboende - ett flexibelt vårdalternativ i hemmiljö

 

- Stödboendet är en liten enhet vilket tydliggör klientens behov och möjlighet att anpassa vården därefter.

 

- Den lilla enhetens fördel är också att klientens sociala beteendemönster tydliggörs och kan bearbetas inom ramen för den vardagliga vården.

 

- I samarbete med socialtjänsten kan stödboendets insatser individanpassas.

 

- Boendestödjaren har en 25-årig erfarenhet av behandling- och fältarbete.

 

- Vården har familjeliknande karaktär vilket skapar närhet och trygghet.

 

- Stödboendet erbjuder träning i och anpassning till vardagens sociala liv och normer.

 

- Stödboendet är ett mycket prisvärt vårdalternativ.